Click to Hide Notification

Kontakt: 71992923 eller info@plusled.dk

               

 • FRI FRAGT

  Til pakkeshop over 499kr.

 • KUNDESERVICE

  Mail, Chat & Telefon

 • LEVERING

  1-3 Hverdage

 • FREMRAGENDE

  Se vores anmeldelser

Salgs- & Leveringsbetingelser

 
1. Virksomheden

Nærværende almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse ved gensidigt bebyrdende aftaleforhold, hvor PLUSLED.DK / BRADICO I/S er part som sælger, medmindre andet følger af aftale.

PLUSLED.DK / BRADICO ApS (herefter nævnt som PLUSLED.DK), stiftet 28/03 2018, ejes og drives fra adressen:

PLUSLED.DK
Fåborgvej 15A
9220 Aalborg Øst
CVR: 39445409Stk. 2. PLUSLED.DK sælger og leverer varer til virksomheder/private og erhverv inden for artikler til boligen.

 
2. Anvendelsesgyldighed

Leverancer fra PLUSLED.DK sker i henhold til anført salgs- og leveringsbestemmelser, medmindre udtrykkeligt er aftalt og anført i tilbud med ordrebekræftelse.
Tilbud er gyldigt i 2 uger fra udstedelsesdatoen, dvs. at kundens accept skal være i PLUSLED.DK hænde senest 2 uger fra udstedelsesdatoen, med mindre andet er anført.

 
3. Tekniske specifikationer og vejledning

Leverede produkter må kun anvendes efter produkternes påtrykte specifikationer, specifikationer på vedlagte produktark og alm. installationsforskrifter.   

Materiale - herunder tekniske dokumenter og udstyr, som kunden har udleveret til PLUSLED.DK i forbindelse med opfyldelse af aftalen, eller som kunden har betalt fuldt ud - er kundens ejendom. PLUSLED.DK forpligter sig til at opbevare materialet på en betryggende måde, således at det ikke kommer til uvedkommendes kendskab. PLUSLED.DK forpligter sig ydermere til på opfordring fra kunden at tilbagelevere materialet uden ugrundet ophold.

 
4. Betaling

Hos PlusLED.dk – kan du benytte dig af følgende betalingsmuligheder:

Betalingskort:
Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro

Betaling ved eftersendt faktura/EAN (KUN Off.inst./ erhvervskunder med gyldigt EAN/CVR):


Betalingsbetingelser er 8 dages netto kontant uden fradrag af nogen art, medmindre andet er aftalt. Betaler kunden ikke det fulde beløb rettidigt, kan PLUSLED.DK fra forfaldsdatoen påregne sig renter på 1,25% pr. påbegyndt måned samt opkrævningsgebyr (rykkergebyr) på kr. 100.

Ved betalingsmisligholdelse, , kan fordringen, såfremt, der fra debitor ikke er gjort indsigelse, overdrages til Collectia CMS A/S, hvorefter dennes inddrivelsesproces træder i kraft. Collectia CMS A/S er forpligtet til at overholde lov om inkassovirksomhed og reglerne for god inkassoskik.

BRADICO ApS (PlusLED.dk) forbeholder sig retten til at afvise betaling ved eftersendt faktura (8 dages netto kontant). Kunden henvises herefter til mulighed for at forudbetale faktura eller betale via betalingskort. Dette sker på baggrund af intern kreditvurdering af debitor.

 
5. Priser

Alle priser er i danske kroner, medmindre andet udtrykkeligt aftales. Der tages forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser, samt for udsolgte varer. Alle priser er opgivet inkl. moms.

Indtræder der i tidsrummet mellem tilbudsgivning og leverance ændringer i materialepriser m.m., forbeholder PLUSLED.DK sig retten til dækning af de dokumenterede omkostninger. PLUSLED.DK forpligter sig samtidig til altid at orientere kunden om evt. ændringer i prisen som følge af ovenstående.

 
6. Levering

Såfremt intet andet er aftalt eller udtrykkeligt anført, sker leveringen hurtigst muligt. Typisk levering er 1-3 hverdage. Der tilbydes to forskellige fragtløsninger:

1) Fragt med omdeling via GLS/Egen fragtmand

2) Fragt til GLS Pakkeshop

Ved en samlet ordre vægt på 20 kg eller derover, kan PLUSLED.DK yderligere opkræve dokumentere leveringsomkostninger. Levering sker typisk fra PLUSLED.DK’s eget lager eller samarbejdspartners fjernlager. PLUSLED.DK forbeholder sig retten til at dellevere.

Indgås aftale mellem PLUSLED.DK og kunde, forpligtes PLUSLED.DK til at kunne levere det aftalte antal enheder. Såfremt aftale om levering er indgået, skal kunden skriftligt underrette PLUSLED.DK om enhver ønsket ændring i forhold til leveringstidspunktet.

Ved anførelse af leveringsuge, er den sidste dag i anførte leveringsuge i ethvert henseende at anse for at udgøre rettidig levering.

PLUSLED.DK kan kræve leveringsudskydelse af leveringstidspunktet ved følgende tilfælde:

1. Hvor kunden ønsker ændringer i leverance i forhold til fremsendt ordrebekræftelse.
2. Ved forsinkelse af leverancen, hvor PLUSLED.DK er uden for indflydelse.
3. I tilfælde af force majeure.
4. I tilfælde, hvor leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt påbud.

Opstår der forøgede omkostninger som følge af forstyrrelser eller spærring af transportveje eller lignende, er PLUSLED.DK berettiget til at ændre prisen proportionelt tilsvarende hermed.

 
7. Returvarer/fortrydelsesret

7.1 Når du handler som Privatkunde

Hos PLUSLED.DK har du som privatkunde altid 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten gælder fra den dag varerne er modtaget.

Du må efter modtagelsen af dine varer alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på (tilsvarende hvad du ville have mulighed for i en fysisk butik). Såfremt varen har været i brug, vil returbeløbet blive modregnet, hvad der svarer til varens forringede værdi. Dette gælder også hvis varens emballage er beskadiget.

Hvis du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, beder vi dig udfylde vores returneringsskema som findes på følgende link (www.plusled.dk/ombytning_reklamation) eller ved at sende en mail til support@plusled.dk. Returforsendelsen betales af kunden, som ligeledes bærer ansvaret hvis varen forsvinder eller bliver beskadiget undervejs retur til os. 

Når vi modtager varen retur, gennemgår vi den, og såfremt alt er i orden, får du tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet. Dette omfatter også eventuelle leveringsomkostninger. 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

PLUSLED.DK
Fåborgvej 15A
9220 Aalborg Øst
CVR: 39445409

7.2 Når du handler som Offentlig Institution, Erhvervs-/PRO Kunde

Bestilte og leverede varer kan kun returneres ved nærmere aftale med PLUSLED.DK. Ved aftale om returnering af bestilte varer, skal der påregnes omkostninger i forbindelse håndteringen af returneringen.

 
8. Ejendomsforbehold, tavshedspligt, Tekniske dokumenter, viden og udstyr

PLUSLED.DK forbeholder sig retten til det solgte, indtil det fulde beløb er indbetalt med tillæg af evt. påløbne omkostninger og renter. I aftaleperioden såvel som efter denne påhviler det parterne og dennes ansatte, at iagttage ubetinget tavshed omkring erhvervshemmeligheder, ideer, projekter, beskrivelser, tegninger, dokumenter og alle andre oplysninger, som parterne måtte komme i besiddelse af, og som ifølge sagens natur er fortrolige. Det påhviler hver part at tilse, at denne forpligtelse påtages.

 
9. Risiko, mangler og undersøgelsespligt

Risikoen for materialernes undergang eller forringelse bæres af kunden, når disse er i dennes varetægt, herunder er i dennes ansattes, fuldmægtiges eller lignende varetægt.

Kunden skal straks efter modtagelsen af materialerne fra PLUSLED.DK, underkaste disse en undersøgelse. Såfremt der er fejl, mangler, skader eller lignende på materialerne, skal kunden straks skriftligt og uden ugrundet ophold meddele PLUSLED.DK herom via (support@plusled.dk), så denne inden for rimelig tid herefter kan assistere ombytning af mangelfulde eller beskadigede materialer.

Det påhviler kunden at føre bevis for eventuel skade, defekt og årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden.
 
10. Garanti/Reklamationsret

Du opnår iht. til gældende købelov 2 års reklamationsret på varer købt hos PlusLED.dk, gældende fra den dag du modtager varen.

Indenfor en periode af 24 måneder, regnet fra leveringstidspunktet, er PLUSLED.DK forpligtet til at udbedre/reparere en mangelfuld eller defekt vare i henhold til den til enhver tid gældende garantiforpligtelse. Garantiforpligtelsen er kun gældende for ydelser/produkter produceret af PLUSLED.DK (BRADICO ApS), og dækker samtidig omkostninger for ny forsendelse til modtageren. Er din vare defekt ved modtagelsen eller opstår der fejl på varen indenfor garanti-/reklamationstiden, beder vi dig udfylde vores reklamationsformular via linket (www.plusled.dk/ombytning_reklamation) eller henvende dig skriftligt på support@plusled.dk

Når varen er modtaget retur og er konstateret fejlbehæftet eller mangelfuld, ombytter og fremsender vi en ny vare uden meromkostning for kunden.

Særligt for produkter fra Nordtronic A/S:

På produkter fra Nordtronic A/S ydes der 12 måneders garantiperiode beregnet fra den dag du modtager varen.

 

Særligt for produkter fra Flash Light A/S:

På produkter fra Flash Light A/S ydes der 24 måneders garantiperiode beregnet fra den dag du modtager varen.

Andre omkostninger i forbindelse med den fejlbehæftede vare, herunder arbejdsløn, ventepenge, kørepenge, diæter og arbejdsløn i forbindelse med blotlægningen af en eventuel mangel eller defekt, er PLUSLED.DK uvedkommende.

Det påhviler under alle omstændigheder kunden, at dokumentere, at opbevaring, anvendelse og installationsforskrifterne er korrekt udført, og at produkterne er korrekt håndteret i øvrigt, jf. § 3.

Ved en evt. reklamation påhviler det  ligeledes mod foranledning kunden, at dokumentere at produktet er forsvarligt installeret i en lovlig installation, der til fulde lever op til gældende krav og lovgivning omkring elektriske installationer specificeret af Sikkerhedsstyrelsen.  Ved ombytning af defekte varer, skal der mod foranledning kunne fremvises dokumentation i form af billedmateriale eller tilsvarende før en evt. ombytning af produktet kan finde sted.

 

11. Persondata & Cookies

Når du handler hos PLUSLED.DK indsamler vi en række personoplysninger om dig. Herunder kontaktoplysninger, navn, adresse, telefonnr. og e-mail og evt. andre oplysninger. Disse oplysninger opbevares og behandles fortroligt i vores egen database og videregives ikke til 3 part.

Undtaget herfra er dog:

Nødvendige adresse og kontaktoplysninger, herunder mailadresse og telefonnummer, som gives til GLS i forbindelse med forsendelse.

Ved en tvist mellem kunden og PLUSLED.DK kan oplysninger videregives til advokat, inddriver samt retssystemet.

Hvis du er tilmeldt nyhedsbrev videregives din mail adresse til mailchimp som behandler den 100% fortroligt.

Vi videregiver alene persondata i det omfang, brugeren selv har givet tilladelse til at dele disse, f.eks. brugergenereret indhold såsom anmeldelser.

Vi videregiver ikke persondata til tredjepart der ikke er angivet i betingelserne.

Du kan til enhver tid bede om at blive fjernet fra mailinglister, eller helt at blive fjernet fra PLUSLED.DK’s databaser. Du skal blot sende en mail eller kontakte os på anden vis. Personoplysninger bliver lagret indtil vi modtager besked om at de ønskes fjernet. Vi forbeholder os ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden/webshoppen. Erhverver, vil i disse tilfælde skulle overholde disse betingelser.

Alle betalingskort oplysninger sendes via en krypteret, sikker forbindelse til EPay som er certificeret til at behandle disse oplysninger. PLUSLED.DK har ikke adgang til kortoplysningerne.

PLUSLED.DK anvender cookies da det er nødvendigt for at gennemføre en handel på plusled.dk.

 
12. Produktansvar

Kunden skal holde PLUSLED.DK skadesløs i det omfang, hvor kunden pålægges et ansvar overfor tredjepart, og som ikke er omfattet af PLUSLED.DK’ almindelige forretningsbetingelser.

PLUSLED.DK er ikke ansvarlig for skader forvoldt af den solgte ydelse på, men ikke begrænset til:

1. Fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens ydelsen er i kundens besiddelse.
2. På personer eller husdyr
3. Andre ydelser eller produkter, hvor ydelsen leveret af PLUSLED.DK indgår

PLUSLED.DK erstatningspligt for tingskade kan på intet tidspunkt overstige d.kr. 500.000 pr. ordre., og kunden samtykker ved underskrift på aftale med henvisning til nærværende almindelige forretningsbetingelser hertil.

PLUSLED.DK kan på intet tidspunkt drages til ansvar for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre direkte eller indirekte tab, følgeskader af nogen art eller lignende, og kunden samtykker ved underskrift/accept på aftale med henvisning til nærværende almindelige forretningsbetingelser hertil.

 
13. Forsinkelse & misligholdelsesbeføjelser

Forsinkes leverancen med mere end 2 uger, har kunden ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser. Misligholdelsesbeføjelser i denne henseende kan være – men er ikke begrænset til – ophævelse af aftalen, under forudsætning af, at kunden forinden, uden ugrundet ophold, har påberåbt misligholdelse efter forsinkelsens indtræden.

Angår forsinkelsen kun en andel af leveringen, kan kunden alene gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for den pågældende andel.

Hvis der indtræder forsinkelse i forhold til angivne leveringstidspunkt for så vidt angår skaffeordre, indskrænkes kundens beføjelser til sådanne, som PLUSLED.DK kan gøre gældende overfor vedkommende leverandør. PLUSLED.DK har ingen erstatningspligt overfor kunden, som følge af forsinkelse.
PLUSLED.DK påtager sig herudover ikke yderligere ansvar for den leverede produkt/-ydelse. Kunden kan derfor ikke ophæve købet eller påberåbe sig et erstatningskrav. Kunden kan ej heller helt eller delvist tilbageholde et eventuelt skyldigt beløb.

 
14.Fordringsmora

Hvis kunden undlader - efter leveringstidspunktet er indtruffet – at afhente ydelse efter indgået aftale med PLUSLED.DK om afhentning af ydelse, er PLUSLED.DK berettiget til at opbevare og forsikre det solgte for kundens regning.

Undlader kunden efter skriftlig henvendelse fortsat at afhente ydelsen, er PLUSLED.DK berettiget til at videresælge det bestilte bedst muligt for kundens regning. I tilfælde af, at salget ikke udligner det oprindeligt aftalte beløb, påføres tabet og omkostningerne, i forbindelse med salget, kunden. 

 
15. Force majeure

Force majeure udgør – men er ikke begrænset til - indtrædelse af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra anden offentlig myndighed, ildsvide, strejke, lockout, import- eller eksportforbud, manglende eller mangelfulde leverancer for leverandører, mangel på arbejdskraft, brændstof, naturkatastrofer, terror, drivkraft eller anden årsag, som ligger uden for PLUSLED.DK’ kontrol, som forhindrer eller forsinker fabrikation eller levering af ydelsen.

 
16. Lovvalg og værneting

Aftaler indgået med PLUSLED.DK er underkastet dansk ret. Alle tvister, der udspringer af nærværende aftale, skal søges løst ved forhandling, herunder eventuel med bistand fra ad hoc tilknyttet jurist, der foranlediges af sælger.

Løses tvister ikke ved forhandling, jf. pkt. 1, afgøres de endeligt og bindende ved de danske domstole.